Reklam
Reklam
Bugün

Akıllı Karbon Yönetimi:

Bugün şirketlerin amacı geleceğe yatırım yapmaktır. Milton Friedman, düzenleyicilerin daha fazla sürdürülebilirlik raporu talep ettiğini ve küresel rekabeti daha iyi yapabilmek için bu gerekliliğin ortaya çıktığını savunuyor. Bu dönüşüm sonunda paydaşlar ve yatırımcılar için bir kıyaslama ölçüsü haline geldi, müşterilerden yıllar içinde sürdürülebilirlik açısından maksimum getirilere ulaşmak için çalışan katılımına kadar. Şu anda, ABD'nin S&P 500 şirketlerinin %90'ından fazlası, stratejilerine ek olarak, operasyonel paydaşlar olarak her yıl çalışanlarına etki etmekte; sattıkları ürünler ve süreçler aracılığıyla, müşterileri, tedarikçileri, sürdürülebilirlik raporlamaları ve hizmetleri aracılığıyla; bu da giderek toplumlara ve çevreye entegre olmakta ve kronolojik bir şekilde raporlanması beklenmektedir.

Tarihsel Sürdürülebilirlik Evrimi:

1972- Roma Kulübü, büyüme sınırlarına ilişkin bir rapor yayınladı. 1987- Birleşmiş Milletler tarafından Ortak Geleceğimiz raporu yayınlandı. 1992- Birleşmiş Milletler tarafından Rio'da Çevre ve Kalkınma Zirvesi düzenlendi. 1997- Birleşmiş Milletler tarafından Küresel Raporlama Girişimi kuruldu. 2000- Birleşmiş Milletler tarafından Küresel İşbirliği imzalandı. 2010- Uluslararası Bütünleşik Raporlama Konseyi kuruldu. 2011- Sürdürülebilir muhasebe standartları kuruluşu kuruldu. 2015- 2023'e kadar ulaşılması gereken sürdürülebilir kalkınma hedefleri Birleşmiş Milletler üye ülkeleri tarafından kabul edildi. 2016- Paris İklim Anlaşması imzalandı. 2017- İklimle İlgili Görev Gücü önerileri yayınlandı. 2019- Yeşil Anlaşma AB tarafından yayınlandı. 2021- Değer Raporlama Vakfı, SASB ve IIRC'yi birleştirdi. 2021- AB tarafından Şirketlerin Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi taslağı yayınlandı. 2022- ISSB kuruldu - 2 prototip yayınlandı. 2023- Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması tanıtıldı.

DengeSende Yeşil Proje Çözümleri, işletmelerin emisyonlarını ve Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) faktörlerini yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir dizi hizmettir. Çözümler şunları içerir:

Tanımlama: Bu, emisyon kaynaklarını belirlemeyi ve işletmenin mevcut ESG performansını değerlendirmeyi içerir.

Özel projeler: Belirli emisyon azaltma hedeflerini ele almak ve ESG performansını iyileştirmek için özel projeler ve stratejiler geliştirmek.

Karbon azaltma: Karbon emisyonlarını azaltmaya ve daha sürdürülebilir ve düşük karbonlu bir işletmeye geçiş yapmaya yönelik önlemleri uygulamak.

ESG'yi değerlendirme: Sürekli olarak işletmenin ESG performansını değerlendirmek ve takip etmek için izleme yapmak, ilerlemeyi takip etmek ve sürdürülebilirlik hedefleriyle uyum sağlamak için.

Karbon yönetim yazılımı, çıktılar için ne yapar?

Karbon yönetim yazılımı, şirket panosu, karbonsuzlaştırma yol haritası, emisyon ve ESG raporları, iklim finans seçenekleri ve uygunluk kontrolü gibi çıktılar sağlar. Yazılım tarafından sunulan çıktılar sağlandıktan sonra, şirketin sürdürülebilirlik yol haritası planlanır ve gerektiğinde üçüncü taraflara iletilir. DengeSende danışman ekibi, yeşil aklamayı önleme konusunda yardımcı olur, güneş enerjisi projeleri gibi karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik projeler için gereken üçüncü tarafları sağlar.

Akıllı Karbon Yönetimi Kurumsal Danışmanlık İçin: Özlem Dalga  0546 735 3784